Österåkers kommuns logotype

Parker, torg & allmänna platser

Torg centralt i Åkersberga, Österåker. Fontän, sittplats i trä med segelduk samt centrum i bakgrunden

Med allmän platsmark eller offentlig plats avses gator, vägar, parker, torg, cykelvägar eller annat område som är avsett för ett gemensamt behov.

Det behövs alltid en ansökan eller ett tillstånd om du vill använda platsen för någon slags annan aktivitet än vad den är avsedd för. Det kan handla om att hyra en torgplats, ställa upp en container, sätta upp en reklamskylt, gräva i gatan eller köra tunga transporter.

Platser att hyra

Scener som finns att hyra i kommunen

  • Ekbacken, dansbana/scen
  • Storängstorget scen

Kontakta kommunen för frågor om tillgänglig tid och bokning. Polisen besvarar om arrangemanget kräver en polisansökan.

Platser där ansökan om markupplåtelse ska göras hos Polisen

  • 3 torgplatser på Storängstorget i centrum. Tillgång till elanslutning mot avgift. Kan sökas för en period om högst 6 månader, med möjlighet till förlängning.
  • 3 platser för foodtrucks vid kanalen på Båthamnsvägen. Tillgång till elanslutning mot avgift.
  • 1 plats för foodtruck vid Järnvägsparken. Tillgång till elanslutning mot avgift.
  • Ekbacken, markområde ej dansbana/scen
  • Storängstorget, ej torgplatser eller scen
  • Annan kommunal allmän platsmark.

Andra tillstånd som kan behövas

När du söker markupplåtelse eller vill hyra plats kan det behövas fler tillstånd. Läs mer på sidan Tillstånd för torg och allmän plats

Publicerad:
Senast uppdaterad: