Österåkers kommuns logotype

Så arbetar vi med trygghet i skolan

Man gestikulerar i ett klassrum

Trygghet i skolan är en viktig del i kommunens trygghetsarbete.

Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom flera gemensamma utbildningsinsatser och vårt mål är att alla barn och elever ska nå skolframgång.

Våra enkäter visar att elever är trygga och trivs i skolan.

Här är några exempel på gemensamma satsningar vi gör:

  • Flera av våra skolor arbetar enligt PAX som är ett arbetssätt för att främja tygghet och studiero genom att fokusera på det positiva som sker i våra undervisningssituationer. På PAX webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om PAX för studiero och trygghet i klassrumet.
  • Alla kommunala förskolor och skolor i Österåker arbetar med 10 goda vanor. Sveriges elit inom hjärnforskning har tagit fram 10 goda vanor som genomsyrar vårt sätt att arbeta tillsammans med barn och elever. Konceptet fokuserar på effektiv hjärnhälsa och används idag av företag och utbildning över hela Sverige. På Hjärnberikads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om 10 goda vanor.
  • Våra eleverna i lågstadiets årskurs 3 får lära sig om sin hembygd historia och nutid genom ett samarbete med Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Tillsammans med engagerade och pensionerade lärare får eleverna lära sig om exempelvis Åkers kanals viktiga roll i historien.
  • För att våra elever ska kunna lära sig och utvecklas i skolan utbildar vi alla våra elever i årskurs 8 i YAM, Youth Aware of Mental health vilket är ett program i samarbete med KI, Karolinska institutet, för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. På Karolinska Institutets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om Youth Aware of Mental health - YAM

I kommunens jämförelsetjänst Hitta och jämför Länk till annan webbplats. kan du se resultaten från bland annat MMIS, Med målen i sikte, som är Österåkers kommuns kvalitetsundersökning.

Läs mer om Österåkers kommunala utbildning

Publicerad:
Senast uppdaterad: