Digital produktion och kommunikation

 Elever sitter i klassrummet och lyssnar på lektionen

Vill du få kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt?

Världen förändras i snabbare tempo och digitaliseringen blir allt viktigare för både individ och samhälle.

Om du är intresserad av hur man bäst för ut ett budskap genom olika medier och vill lära dig hur det går till rent tekniskt, så är detta utbildningen för dig!

Du kommer att lära dig bl.a. hur medier påverkar samhället och världen, åsikts- och opinionsbildning samt hur de formar vår omvärldsuppfattning. Du får undersöka hur informationsprocesser ser ut på organisations-, företags- och individnivå.

På programmet Digital produktion och kommunikation kommer du att få möjligheten att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp. Vi kommer att blanda teori med praktiska moment som fotografi, film och journalistik.

Du kommer få lära dig flera olika program och där du visuellt lär dig att få fram ditt budskap. Du kommer fördjupa din kunskap i flera av Adobes program, som tex Photoshop, Illustrator, Indesign, samt Premier pro.

Digital produktion och kommunikation är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av samhällsfrågor, är kreativ och vill arbeta med media och kommunikation.

Publicerad:
Senast uppdaterad: