Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning som på ett bra sätt förbereder dig för universitets- och högskolestudier inom naturvetenskap och teknik. I programmet ingår också kurser inom ämnena samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap, vilket gör dig väl förberedd även för högskolestudier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning som på ett bra sätt förbereder dig för universitets- och högskolestudier inom naturvetenskap och teknik. I programmet ingår också kurser inom ämnena samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap, vilket gör dig väl förberedd även för högskolestudier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Matematiken är viktig både som ett eget ämne, men också som ett hjälpmedel och en förutsättning för förståelse av biologi, fysik och kemi. De här ämnena utgör kärnan av programmet och därför är det viktigt att du tycker om och är intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen. Fältstudier, experiment och laborationer är en viktig del i undervisningen.

Det här är en utbildning som ger en mycket god grund men där du som elev också förväntas satsa lite extra på dina studier.

Inriktningen Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi samt matematik. Du får behörighet att studera till läkare, tandläkare, civilingenjör och veterinär. Du kan också läsa vidare inom till exempel ekonomi och juridik.

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle innehåller de grundläggande kurserna i de naturvetenskapliga ämnena och matematik, men du får även insikt i ett fördjupat samhällsvetenskapligt perspektiv. Här läser du hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra och hur människan samverkar med de förutsättningar som naturen ger för en hållbar utveckling när det gäller miljöfrågor. Du studerar också relationen mellan fattiga och rika, internationell ekonomi och politik.

Nedan hittar du naturvetenskapsprogrammets poängplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: