Samhällsvetenskapsprogrammet

Vänder sig till dig som är intresserad av hur människa och samhälle utvecklas och fungerar idag. Utbildningen är högskoleförberedande och lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område

På programmet studerar du bland annat makt, demokrati, etik, genus, hälsa och miljö. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom kommunikation och att presentera dina resultat. Du studerar också hur åsikter och värderingar uppkommer. Till din hjälp har du digitala verktyg och medier. Programmet är en bra grund för dig som vill studera vidare till ekonom, jurist, samhällsplanerare, polis, psykolog, sjuksköterska, lärare eller socionom.

Österåkers gymnasium erbjuder två inriktningar

Beteendevetenskap.

Beteendevetenskap här inriktas dina studier på människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen ska leda till att du får en fördjupad förståelse om människors agerande som individer och som deltagare i grupper och även om olika typer av ledarskap.

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap syftar till att ge dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kommer att få bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor, globalisering och internationella relationer.

Nedan hittar du samhällsvetenskapsprogrammets poängplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: