Om skolan

Österåkers gymnasium, byggnaden, glashuset, en fin dag.

Österåkers gymnasium, ÖG, är en skola som satsar på kvalitet, kunskap och framtid.

Österåkers gymnasium är en mindre skola med den stora skolans möjligheter. Det ger oss bra förutsättningar för att aktivt arbeta med de goda relationerna och att möta våra elever med höga förväntningar. Elever som vill studera mer eller ha extratid med sina lärare ges möjlighet till det, bl a genom många bemannade studietider.

  • Vi har mycket hög andel behöriga lärare och låg personalomsättning. ÖG har exempelvis lärare som avlagt doktorsexamen, lärare som fått sina litterära verk publicerade och lärare som arbetat med kompetensutveckling på nationell nivå inom undervisning. Vi har också sex förstelärare på skolan.
  • Skolans nya trygghetsteam har ett särskilt uppdrag att öka tillgängligheten mot eleverna och att vara närvarande i lokaler och på lektioner. Trygghetsteamet och mentorer samarbetar genom att regelbundet samtala om trygghetsfrågor och hur man ska bete sig mot varandra. Vid Skolinspektionens besök i oktober 2021 fick skolan godkänt utan anmärkning. Det konstateras: ”Elever från samtliga program på skolan uppger vid intervjuer att de är trygga”
  • Vi har säkrat sju års finansiering från EU för våra Erasmus-projekt och utlandssamarbeten. Att få en ackreditering i dessa sammanhang är en utmärkelse.
  • Är företagande och socialt entreprenörskap viktigt för dig? Vi har många UF-företag som konkurrerar med sina affärsplaner och samverkar med vårt lokala näringsliv. Att finnas i en kommun med tydlig företagarprofil ger stora möjligheter.
  • Är det viktigt att kunna kombinera idrott eller estetiskt skapande med ett studieförberedande program? Besök våra profiler. Vår Golf-profil är en NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning och tar emot sökande från hela regionen.

Vill du få mer inblick i vår verksamhet i vardagen kan du följa vårt Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkomna!

Publicerad:
Senast uppdaterad: