Samarbeten och projekt

olika texter. eTwinning, UF, Vetenskapens hus

Österåkers gymnasium har ett aktivt samarbete med olika organisationer som ger motivation till våra elever.

Österåkers gymnasium arbetar aktivt med entreprenörskap och företagande. Vi förbereder våra elever för eget företagande inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Våra utbildningar är särskilt utformade för att eleverna ska få en god inblick i hur det är att driva och samarbeta i företag.

Alla elever på Österåkers gymnasium kan, genom skolans individuella val i kursen Entreprenörskap, starta och driva ett UF-företag under ett läsår. Det är ett bra tillfälle för att lära sig om företagande från grunden och utveckla viktiga kompetenser som exempelvis ledarskap, marknadsföring, initiativtagande och kreativitet.

Eleverna får stöd av erfarna UF-lärare som guidar eleverna i att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. De får också tillfälle att samverka med vårt lokala näringsliv. Att finnas i en kommun med tydlig företagarprofil ger stora möjligheter.

Utifrån egna affärsidéer skapar eleverna ett eget företag. Eleverna skriver affärsplaner, träffar rådgivare, marknadsför sitt företag, gör inköp eller producerar varor och säljer sedan sina varor eller tjänster. Eleverna får möjlighet att ställa ut på kommunens julmarknad och på Stockholms UF-mässa. Skolan har vid ett flertal gånger utmärkt sig genom att placera sig högt i UF:s tävlingar i Stockholmsområdet.

Sedan många år samarbetar Österåkers gymnasium med Vetenskapens hus som har sina lokaler på AlbaNova universitetscenter och Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vi använder detta som en extra resurs för elevernas studier i fysik, astronomi, kemi och bioteknik. De får tillgång till professionell laboratorieutrustning och handledning av forskare och universitetsstudenter för att utföra experiment tillsammans på avancerad nivå. När eleverna skriver sina gymnasiearbeten har de möjlighet att delta i olika projektgrupper som Vetenskapens hus driver. Eleverna deltar också i ForskarFredag, ett projekt där eleverna får uppleva den akademiska miljön samt ges en inblick i forskningen vid Stockholm Universitet.

I kursen matematik-specialisering deltar eleverna i Stockholms matematiska cirkel. Denna anordnas av institutionerna för matematik på KTH och Stockholms universitet och bedrivs på plats i deras lokaler. Varje år är det olika matematiska teman. Eleverna får uppleva spännande högskolematematik på plats med doktorander i matematik och får en gedigen grund inför sina kommande studier på högskola och universitet.

Är du nyfiken på Europa och världen? Erasmus+ är ett EU-finansierat internationellt utbyte där du har
möjlighet att samarbeta och utveckla olika projekt tillsammans med elever i andra länder.

Genom att delta i Österåkers gymnasiums utbyten får du arbeta i projekt kring olika teman med elever från andra länder i Europa och därmed utvecklas både dina språkkunskaper och din förståelse för andra kulturer. Österåkers gymnasium är en ackrediterad skola inom Erasmusprogrammet, vilket innebär
garanterade EU-finansierade utbyten till och med år 2027.

För närvarande pågår ett samarbete med skolor i Tjeckien och Spanien där eleverna har arbetat kring teman som självledarskap, mediakunskap och hållbarhet. Syftet är att ge eleverna goda förutsättningar att möta framtida behov genom att bli mer medvetna och engagerade samhällsmedborgare.

Österåkers gymnasium har ett samarbete med eTwinning som erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder. Där kan de kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa.

eTwinning främjar skolsamarbete i Europa via
informations- och kommunikationsteknik (IKT) genom att erbjuda stöd, verktyg och tjänster. I eTwinning finns även möjligheter till kostnadsfri och kontinuerlig professionell utveckling för utbildare.

Österåkers gymnasium har tilldelats både nationella och europeiska utmärkelser genom skolans eTwinningprojekt samt även erhållit svenska eTwinningpriset. Österåkers gymnasium är också en av landets få skolor som fått utmärkelsen ”eTwinningskola”.

Österåkers gymnasium har startat upp ett långsiktigt projekt som ska förbättra elevernas hälsa och lärande.

Projektet går ut på att öka kunskap och förståelse för den komplexa människohjärnans funktion och behov – och ge varje elev verktyg att kunna implementera kunskapen i sin egen situation.

Projektet kallas Hjärnhälsa.

Hjärnhälsa bygger på ”10 goda vanor” , 115.2 kB, öppnas i nytt fönster. som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att hjärnan ska må bra, vilket i sin tur ökar det psykiska och fysiska måendet och förmågan att ta till sig kunskap.

Under kommande år har Österåkers gymnasium fokus på FN:s agenda 2030 med de 17 Globala målen. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi har. De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: