Introduktionsprogrammet

 två elever. De sitter och skriver

Programmet vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program och syftar till förberedelser eller introduktion till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Österåkers gymnasium erbjuder

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas utifrån dina studiebehov. Målet är att du ska kunna gå vidare mot annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Språkintroduktion för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Utbildningen lägger tonvikt på svenska och utformas i övrigt utifrån dina studiebehov i andra ämnen. Målsättningen är att du ska få behörighet att studera vidare på gymnasienivå, gå till annan utbildning eller börja arbeta.

Introduktionsrogrammet (IMA) vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program och syftar till förberedelser eller introduktion till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Klicka här för att fylla i ansökan till IMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagande i gymnasieskola ska ske så snart som möjligt med hänsyn till elevens personliga förhållanden, dock senast en månad efter ansökan.

  • Gymnasieutbildningen måste påbörjas före 18 års ålder.
  • Giltigt uppehållskort (LMA-kort) eller svensk legitimation ska uppvisas innan mottagande i gymnasieskolan.

Ansökan till Språkintroduktion måste göras digitalt i särskilt formulär.

Klicka här för att fylla i ansökan till Språkintrodution. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Дошкільний заклад, Школа

Школа

У Швеції дитина може йти до школи у віці шести років. Для подання заяви до шкільного закладу вам необхідно заповнити бланк у Сервісному центрі. Ви можете подати заяву для вашої дитини до того, як ви відвідали Міграційне управління Швеції.

Сервісний центр знаходиться за адресою Hackstavägen 22 в м. Окерсберга.

Візьміть з собою паспорт та квитанцію про отримання притулку. Якщо ви ще не подали заяву про надання притулку, ви можете доповнити, коли були в Шведській міграційній раді.

/

School

In Sweden, a child can go to school at the age of six. To apply to a school, you need to fill out a form at the Service Center.

You can apply for your child before you visit the Swedish Migration Board. The service center is located at Hackstavägen 22 in Åkersberga.

Bring your passport and asylum receipt. If you have not yet applied for asylum, you can apply when you have been to the Swedish Migration Board.

Дошкільний заклад

Ті, хто мають дітей у віці 3-5 років та мають потребу у дитячому садку мають на це право після отримання посвідки на проживання.

Діти у віці 1-2 роки мають право на дитячий садочок, якщо один з батьків/батьки працюють або навчаються.

Для подання заяви до дитячому садочку вам необхідно заповнити бланк у Сервісному центрі. Сервісний центр знаходиться за адресою Hackstavägen 22 в м. Окерсберга.

Якщо ви перебуваєте у Швеції без реєстрації, то ваші діти не мають права на відвідування дошкільного закладу.

/

Preschool institution

Those who have children aged 3-5 and need a kindergarten are entitled to this after receiving a residence permit.

Children aged 1-2 are entitled to kindergarten if one of the parents / parents is working or studying.

To apply to kindergarten, you need to fill out a form at the Service Center. The service center is located at Hackstavägen 22 in Åkersberga.

If you are in Sweden without registration, your children are not entitled to attend preschool.

Publicerad:
Senast uppdaterad: