Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik och teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Det kan handla om gårdagens, dagens och framtidens teknik.

Här får du träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är en viktig del av utbildningen. Matematiken har en central roll både som ett eget språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Som tekniker kan du få jobb var som helst i världen.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap på högskolan, men du blir också behörig till flertalet andra utbildningar.

Det är viktigt att du tycker om och är intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen för att trivas på teknikprogrammet.

Teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder. Du blir behörig till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.

Inriktningen har fokus på matematik, fysik och teknik. Inriktningen ger också behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar.

Informations- och medieteknikinriktningen

Inriktningen informations- och medieteknikinriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i information och medieteknik. Du jobbar med programmering, entreprenörskap och företagande samt webbutveckling.

Nedan hittar du teknikprogrammets poängplan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: