Skolkurator

En förutsättning för en fungerande skolgång är att du som studerande har eller får hjälp med att hantera svåra saker i din tillvaro.

En kurator finns på skolan för att erbjuda möjlighet för dig att samtala kring svårigheter i skolan eller privat. Inga frågor är för konstiga att ta upp med skolkurator om de på något sätt hindrar dig i dina studier.

Kurator är också en möjlig kontakt för föräldrar som behöver råd kring sin studerande ungdoms studiesituation om frågan inte är rent pedagogisk.

Kurator kan hjälpa elev med de kontakter och blanketter som behöver fyllas i ex.vis studiemedelsansökan. Kurator är också, som en del av elevvårdsteamet, en som känner till och kan hänvisa/hjälpa till med vidare kontakt med rätt instans/person inom eller utanför skolan ex.vis Ungdomsmottagningen.

Du kan samtala med en kurator om allt då denna lyder under sträng sekretess. Dvs kurator har tystnadsplikt. Undantaget är då information framkommer om allvarliga brister* i den unges egen eller andra elevers agerande/omgivning som kan föranleda en insats av socialtjänsten. Vid dessa till fällen har kurator precis som alla vid skolan anmälningsplikt. Vid dessa tillfällen informeras också alltid vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

(exempel på allvarliga brister är misshandel, övergrepp och missbruk av droger)

Kontaktuppgifter till skolkuratorn Linnéa Froby Thorsell hittar du på sidan Kontakt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: