Försäkring

Alla Österåkers kommuns verksamheter är försäkrade genom det kommunalägda försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringarna omfattar kommunens egendom, ansvar, motorfordon, tjänsteresa och olycksfall.).

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har valt att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB som gäller alla barn inskrivna i verksamhet upp till gymnasiet samt personer med myndighetsbeslut.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse d.v.s. ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen ersätter även skadade kläder och glasögon men BARA om man drabbats av en personskada som man sökt vård för. Om endast glasögonen har skadats får man vända sig till sin hemförsäkring.

På vår hemsida hittar man villkoren och där kan man enkelt göra en anmälan om skada - digitalt. All skadereglering sker med egen personal och det går även att nå oss på skador@srfab.net eller på telefon 08-412 97 40 alla vardagar mellan kl 9-16.

På SRFs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du snabbt och enkelt anmäla en olycksfallsskada dygnet runt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: