Försäkring

Alla Österåkers kommuns verksamheter är försäkrade genom det kommunalägda försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringarna omfattar kommunens egendom, ansvar, motorfordon, tjänsteresa och olycksfall. Österåkers kommun har även tjänstereseförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Försäkringen gäller heltid, dygnet runt, alla årets dagar. Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper som är inskrivna i kommunal vård, omsorg och verksamheter i Österåker omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller i Sverige.

Information om kommunens försäkringar på SRF:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen ska du göra en skadeanmälan. Du bestämmer själv om du vill anmäla eller inte.

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring omfattar anställda, förtroendevalda, praktikanter, elever samt personer utsedda av kommunen på tjänsteresa eller studieresa för kommunens räkning.

Information om kommunens tjänstereseförsäkring på Erv:s webbplats Länk till annan webbplats.

Personlig egendom

Kommunens försäkringar omfattar inte skador eller förlust av personliga ägodelar som till exempel glasögon, solglasögon, jacka eller mobiltelefon. Vid skada på personlig egendom, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om olyckan är framme

  • Sök upp en läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara kvitton.
  • Gör en skadeanmälan till aktuellt försäkringsbolag. Bifoga kvitton och intyg.
Publicerad:
Senast uppdaterad: