Elevinflytande

Elever på Österåkers gymnasium har rätt till inflytande i undervisningen och andra viktiga frågor på skolan. Det regleras i skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen och arbetsmiljölagen.

Varje år genomförs ett kvalitetsarbete där vi på Österåkers gymnasium utvärderar vår verksamhet. Utvärderingar av kurser och projekt är en naturlig del av vårt kvalitetsarbete.

Varje vår görs en enkätundersökning bland elever och personal. Resultatet från denna analyseras och mynnar ut i ett antal förbättringsförslag som sedan genomförs under det kommande året.

Matrådet

Ett matråd har bildats på initiativ av elevrådet. I matrådet arbetar vi med förbättringar både när det gäller mat och fysisk miljö. Vi vill ha en kontinuerlig dialog mellan matråd och klassråd, därför är det viktigt att mentorer och klassrådsrepresentanter hjälps åt med att sprida information om Matrådet.
Matrådet träffas en gång per termin.

Publicerad:
Senast uppdaterad: