Poäng och timplaner

Här kan du ladda hem information om poäng- och timplaner i pdf-format.

Poäng- och timplanen finns för att garantera en miniminivå så att alla elever ska ha möjlighet att nå målen. Dokumentet poäng- och timplanen visar vilka kurser som ingår i varje program och årskurs samt hur många poäng kurserna består av och vilka terminer de går. Tänk på att när du har valt alla kurser som du måste läsa för ett nationellt program ska summan av dina kurser vara minst 2500 poäng.

"OBS! Med reservation för ev. ändringar!"

 

Publicerad:
Senast uppdaterad: