Österåkers kommuns logotype

Skyddsrum

I Österåkers kommun finns flera skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Respektive fastighetsägare är ansvarig för drift och underhåll av skyddsrummen, till exempel Armada Fastighets AB på uppdrag av Österåkers kommun.

Klicka på bilden nedan för att komma till MSB:s skyddsrumskarta.

Karta som visar en översikt av var skyddsrum finns. Bilden är länkad till MSB:s skyddsrumskarta.

Kartan visar en översikt av var skyddsrum finns i ett utsnitt av Österåker. Klicka på bilden för att komma till MSB:s skyddsrumskarta.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Skyddsrum är till för att skydda människor vid krig, andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar, som till exempel splitter, stötvågor, ras och strålning.

Det finns ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige. De är ofta placerade i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Skyddsrummen kan användas som förråd av olika slag, men ska kunna återställas för sitt ursprungliga syfte inom 48 timmar. Byggnader som har skyddsrum ska vara försedda med en skylt som talar om var skyddsrummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utför besiktningar på skyddsrummen var tionde år.

Mer information om skyddsrum, hur du hittar till ditt närmaste skyddsrum och hur du ska agera om du inte har skyddsrum i din närhet, finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Se MSB:s information och vanliga frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: