Österåkers kommuns logotype

Kärnenergiberedskap

Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftverk

Från och med den 1 juli 2022 ingår Österåkers kommun i det som kallas för planeringszon runt kärnkraftverket i Forsmark. Det finns ingen ökad risk för en kärnkraftsolycka, beredskapen stärks ytterligare för att förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Forsmarks kärnkraftverk ligger i Östhammars kommun, ungefär 12 mil från centrala Åkersberga.

Forsmarks kärnkraftverk på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Länsstyrelsen ansvarar då för att skydda allmänheten bland annat genom information om vad man ska göra och hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Varning vid olycka

Att Österåker nu är en del av planeringszonen innebär att du som vistas i kommunen varnas om en kärnkraftsolycka inträffar. Du blir varnad genom varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA sänds framför allt i Sveriges radios P4-kanaler och Sveriges televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område. Om du befinner dig utomhus i centrala delarna av Åkersberga kan du höra signalen från utomhusvarningen ”Hesa Fredrik”. Den betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges radio P4. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via Sveriges radio P4 Stockholm.

Österåkers kommun har ansökt om, och fått beviljat 25 nya ljudsändare för utomhusvarning. Läs nyheten om fler ljudsändare till Österåker.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för att du blir varnad. Läs mer detta på lansstyrelsen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontinuerlig samverkan

I Stockholms län har Länsstyrelsen i Stockholm huvudansvar för hantering samt information vid en eventuell kärnteknisk olycka. Österåkers kommun samverkar och samarbetar aktivt och på regelbunden basis med länsstyrelsen, andra kommuner, regioner, statliga myndigheter samt ett flertal andra aktörer. I arbetet med planeringszoner runt kärnkraftverket i Forsmark har Österåkers kommun deltagit i planering, övningar och samverkan för att säkerställa att kommunen har den kunskap som behövs om en kärnkraftsolycka skulle inträffa.

Så här skyddar du dig

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket eller vilka sätt som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur det ser ut i samhället. Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från länsstyrelsen via i första hand Sveriges radio P4 Stockholm.

Vid en kärnkraftsolycka är det bra att tänka på:

Genom att vara inne minskar du risken för att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden ger dig också skydd mot strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Bäst skydd har du där väggar och tak är som tjockast. Se till att du stänger dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. På det sättet minskar du risken att luftburna radioaktiva ämnen tränger in i bostaden.

Se gärna över din hemberedskap så att du klarar av att vistas inomhus upp till 48 timmar.

I MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer, finns en checklista på saker som är bra att ha hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn och gravida är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna. Forskning visar att den som är över 40 år inte löper någon risk att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv jod. För personer över 40 år som inte är gravida gör därför jodtabletterna ingen nytta. Din ålder avgör doseringen.

Strålsäkerhetsmyndighetens information om jodtabletter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att ta jodtabletter blir din sköldkörtel mättad med icke radioaktiv jod. På det sättet hindras sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. Länsstyrelsen Stockholm fattar beslut om i vilka områden som jodtabletter ska delas ut. Det är viktigt att du som är under 40 år och inte gravid, tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten. Din ålder avgör doseringen, läs på förpackningen för rätt dosering. Jodtabletter kan användas tillsammans med annat skydd som att stanna inomhus.

Genom att duscha, byta kläder och regelbundet tvätta händerna minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen eller kläderna efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen.

Genom att lämna ett område kan du undvika eller minska risken att utsättas för strålning från ett utsläpp. Inom planeringszonen kan en utrymning bli aktuell först efter en olycka och då berörda aktörer har mätt eventuella radioaktiva ämnen på marken. Inom beredskapszonerna kan det finnas behov att utrymma snabbare, inom loppet av några timmar.

Ansvar och planering för att detta samordnas av länsstyrelsen.

Efter en olycka på kärnkraftverket kan Livsmedelsverket rekommendera att du ska avstå från att äta och dricka vissa livsmedel som kan ha påverkats av ett radioaktivt utsläpp. På så sätt minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen.

Läs om Kärnenergiberedskap på Länsstyrelsen Stockholms webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: