Österåkers kommuns logotype

Hedersrelaterat våld och förtryck

Alla människor har rätt att forma sitt eget liv och välja sin egen framtid.

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återuppta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, och är mellan 13 och 26 år, kan du kontakta Origo, ett länsgemensamt resurscenter mot hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld har många uttryck

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”.

Kontroll i hederns namn kan innefatta:

 • att inte få vara med på alla skol-och fritidsaktiviteter
 • att inte få välja vilka kläder man vill ha
 • kontroll av mobil, dator och sociala medier
 • att inte få välja eller välja bort religiös åskådning
 • att inte få ha vänner/partners som inte är godkända av familjen
 • att inte få ha sex innan äktenskap
 • umgås ensamma med andra vuxna av motsatt kön som inte tillhör familjen/släkten
 • utbilda sig och arbeta
 • skilja sig, eller att de som gör det åter hamnar under familjens kontroll och riskerar ett nytt tvångsäktenskap
 • göra abort
 • att inte få ha pojkvän/flickvän
 • att dölja/hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet

Du kan kontakta socialtjänsten i Österåker för hjälp och stöd. Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, och är mellan 13 och 26 år, kan du också kontakta Origo, ett länsgemensamt resurscenter mot hedersrelaterat våld.

Mer information om Origo finns på webbplatsen vardgivarguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relationer
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
vinr@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.