Överförmyndare

Överförmyndaren är en egen myndighet och har till uppgift att vara ett skydd mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sina intressen.

I varje kommun ska det finnas en Överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd. Österåkers kommun har en Överförmyndare som tillsammans med ett kansli och tjänstemän kallas för Överförmyndare.

Syftet med överförmyndarens tillsyn är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens uppdrag är reglerat i föräldrabalken.

Tillsyn och kontroll

Godemän, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av Överförmyndaren. Förteckning, års- och sluträkningar, som de lämnar in kontrolleras. Bland annat kontrolleras att alla huvudmannens konton förutom transaktionskonto är försedda med överförmyndarspärr.

Godemannen/förvaltaren behöver Överförmyndarens samtycke/tillstånd för:

  • uttag från ett överförmyndarspärrat konto
  • köp och försäljning av fastighet eller bostadsrättslägenhet
  • upptagande av lån
  • vissa placeringar, så som exempelvis enskilda aktier
  • arvskiften

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare ska samtidigt med årsräkning/sluträkning ge in en så kallad redogörelse över huvudmannens personliga förhållanden såsom boende och sysselsättning.

Förutom överförmyndarens granskning och kontroll har anhöriga till huvudmannen rätt att ta del av hela innehållet i huvudmannens akt hos Överförmyndaren.

Överförmyndaren i Österåker

Lillemor Thelander, överförmyndare

Daniel Jones, jurist/handläggare

Kerstin Fälldin, överförmyndarsamordnare

Ulf Jontalar, granskare

Postadress

Överförmyndaren i Österåkers kommun, 184 86, Åkersberga.

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.