Webbfiltrering

Österåkers kommun arbetar för digitalisering och ser stora fördelar för elever att utvecklas, bland annat genom användade av internet. Vi är medvetna om att webben även innehåller ett mediaflöde som är olämpligt för barn.

Dock är vi också medvetna om att barn kommer att mötas av de negativa sidorna av informationsflödet under hela livet. Som kommunen arbetar vi därför aktivt med att förbereda eleverna genom utbildning i källgranskning, etik och värdegrund för att de ska vara så väl rustade som möjligt att möta mediaflödet i sin vardag. Vi ser också gärna att detta sker tillsammans med vårdnadshavare och den övriga vuxenvärlden

Österåkers kommuns strategi är att utreda omfattningen av negativ exponering samt att se om en innehållsfiltrering av internettrafiken uppnår önskad effekt, men utan att det begränsar barns informationsfrihet som barnkonventionen benämner i ”att barns informationsfrihet ska tryggas och att endast material som är skadligt eller olagligt får uteslutas”.

Sedan en tid tillbaka har kommunen en brandvägg med vilken vi övervakar internettrafiken till våra skolor och förskolor. Med stöd av denna teknik loggas internetanvändningen per skola. På så sätt kan vi identifiera i vilken omfattning barn exponeras för olämpligt innehåll. Med stöd i dessa fakta kommer vi att kontinuerligt analysera och vidta lämpliga åtgärder.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.