Österåkers kommuns logotype

Kungörelse gällande ändring av brygga till gästhamn - redan utfört på fastigheten Husarö S:1

Ansökan om bygglov för ”Ändring av brygga till gästhamn - redan utfört”, på fastigheten Husarö S:1, har inkommit till byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

Ansökan avser ändring av brygga till gästhamn på ovanstående fastighet. Åtgärden är utförd, bryggans placering är oförändrad, komplettering av båtplatser tillkommer.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas härmed tillfälle att yttra sig över den föreslagna åtgärden.

Yttrande lämnas skriftligen inom 4 veckor från annonsdagen till:

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun

Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på bygglovenheten, som också kan lämna upplysningar i ärendet på tel. 08-540 811 01 (tel. öppettider måndag-fredag kl. 10-12).

BYGGLOVENHETEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.