Österåkers kommuns logotype

Kungörelse avseende bygglov på fastigheten Ingmarsö 1:5

Beviljat bygglov för tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion på fastigheten INGMARSÖ 1:5.

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun har under § 1:12 /2022-01-25 beslutat att lämna bygglov för tillbyggnad av ladugård med kostall för mjölkproduktion.

Beslutet och tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet i Österåkers kommun i Alceahuset plan 3 på adressen Hackstavägen 22, Åkersberga.

Den som vill överklaga beslutet ska göra detta genom en skrivelse ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Överklagandet ska dock sändas till:

Österåkers kommun, Bygglovenheten, Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga, som ska pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och bifoga bygglovhandlingar till länsstyrelsen.

Överklagan kan även e-postas till bygglov@osteraker.se

Österåkers kommun måste fått er skrivelse senast 4 veckor från den dag då bygglovet kungjordes i post- och inrikes tidning, vilket sker 2022-02-04.

I överklagan ska ärendets diarienummer BN 2021-001304 och § 1:12 /2022-01-25 anges.

Ni bör även redogöra för varför ni anser att beslutet bör ändras. Ni bör också skicka med handlingar eller annat som ni anser stödjer er ståndpunkt.

Skrivelsen ska vara undertecknad och förses med er adress och telefonnummer.

BYGGLOVENHETEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.