Kungörelse avseende bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod, Ättarö 1:1.

Ansökan om bygglov för mast och teknikbod på fastigheten Ättarö 1:1 har inkommit till byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

Ansökan avser en 60 meter hög mast med staglinor samt en teknikbod på ovanstående fastighet med placering ca 100 meter öster om fastigheten Berga 6:678, ca 470 meter norr om Margretelundsvägen och 365 meter sydost om vändplanen längst ut på Åkerhielms väg.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas härmed tillfälle att yttra sig över den föreslagna åtgärden.

Yttrande lämnas skriftligen inom 4 veckor från annonsdagen till:

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun

Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på bygglovenheten, som också kan lämna upplysningar i ärendet på tel. 08-540 811 01 (tel. öppettider måndag-fredag kl. 10-12).

BYGGLOVENHETEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.