Österåkers kommuns logotype

Planprocessen

När kommunen planlägger mark- och vattenområden följer man normalt en process med flera väl definierade skeden. Ett sådant skede är till exempel samrådet.

Förfarande - Detaljplan

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Dessa förfaranden gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Om kommunen har fattat beslutet om att ta fram ett förslag till detaljplan före den 1 januari 2015 gäller normalt planförfarande eller enkelt planförfarande.

Mer information om planprocessens olika skeden kan läsas på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bild

Förfarande - Planprogram

När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som då ett planförslag tas fram.

Bild

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.