Österåkers kommuns logotype

Vision för centrala Åkersberga

Målet är att uppnå en stadsmässig småstadsmiljö i centrala Åkersberga. Som fundament för denna vision ligger målet att skapa en hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta kan uppnås genom att förutsättningar skapas för levande gaturum som i sin tur också ger en levande stadsmiljö.

I ett levande gaturum utnyttjar bilister, cyklister och gående rummet på samma villkor, bottenvåningar är aktiva med entréer, lokaler, butiker, skyltfönster och verksamheter. Angränsande byggnader har ett blandat innehåll, vilket medför social närvaro dygnet runt.

Syfte

Syftet med uppdraget har varit att ta fram en konceptuell vision för centrala Åkersberga i form av analys och övergripande skiss. Materialet ska fungera som en övergripande vision om utvecklingen i de centrala delarna av Åkersberga. Visionen lyfter fram viktiga förutsättningar för utvecklingen av en sammanhållen stadsbild och ger ledning för utformning av enskilda objekt inom området. Visionen utgör ett underlag, en förstudie, för kommande planläggning i för centrala Åkersberga.

Beslut

Visionen godkändes av Kommunstyrelsen 2009-11-30 som underlag för fortsatt programarbete.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.