Österåkers kommuns logotype

Strategi för parker i Österåkers kommun

Parker är målet för promenaden eller utflykten, att uppleva evenemang eller att mötas på. De är platser som stimulerar till rörelse, lek, nyfikenhet och upplevelser, men också till återhämtning och lugn. Genom att skapa platser där många vill vara, bidrar de till en ökad trygghet. De fyller också en viktig funktion för den biologiska mångfalden, dagvattenhantering, renare luft och andra ekosystemtjänster.

Syfte

Syftet med Strategi för parker i Österåkers kommun är att förtydliga översiktsplanens mål och ambitioner för kommunens parker samt ge stöd i kommunens planering, från strategisk till detaljerad nivå.

Beslut

Strategi för parker i Österåkers kommun godkändes i Kommunfullmäktige den 21 juni 2021.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.