RUFS 2050, regional utveckling

RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) uttrycker den samlade viljan för Stockholmsregionens utveckling. Planen ligger bland annat till grund för kommunernas strategiska planering, infrastrukturplaner och den statliga planeringen i länet. Den antagna regionplanen heter RUFS 2050.

RUFS 2050

RUFS 2050 bygger vidare på den tidigare utvecklingsplanen RUFS 2010. Processen att ta fram den nya utvecklingsplanen har tagit flera år och har innefattat en bred dialog med olika organisationer och aktörer. Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregionen, och fyra övergripande mål har formulerats:

  • En tillgänglig region med god livsmiljö
  • En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
  • En ledande tillväxt- och kunskapsregion
  • En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.

Tidigare process

Perioden 8 april–30 september 2016 var planförslaget ut på samråd och den 19 maj 2016 hölls ett samrådsmöte med representanter från Österåkers kommun och dåvarande Stockholms läns landsting (idag Region Stockholm) i Alceahuset.

Under perioden 27 juni–3 november 2017 pågick utställning av förslaget till RUFS 2050.

RUFS 2010

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, har tagits fram för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen. RUFS 2010 uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen.

Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion och fyra övergripande mål ska nås till år 2050:

  • En öppen och tillgänglig region
  • En ledande tillväxtregion
  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: