Österåkers kommuns logotype

Gång- och cykelplan

Österåkers kommun vill skapa goda förutsättningar för trafikanterna att i större utsträckning än idag välja cykeln för sina resor. Kommunen vill genom detta dokument visa på en samlad syn och strategi för att kunna få en ökad cykling speciellt för våra kortare resor.

Syfte

Syftet med Gång- och cykelplan 2008 för Österåkers kommun är att beskriva våra mål och visioner. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur gång- och cykelvägnätet ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Beslut

Gång och cykelplanen godkändes av Kommunfullmäktige 2008-09-29.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.