Österåkers kommuns logotype

Bostadsförsörjningsplan 2016–2025

I planen beskrivs mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Österåkers kommun har som mål att planera för att det byggs minst 300 nya bostäder per år. Bostadsförsörjningen ska bidra till att uppfylla målet om 70 000 – 75 000 invånare 2040.

Syfte

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att planera för ett utbud av bostäder som möter behovet. Bostadsutvecklingen ska möjliggöra en variation av bostäder och möta behov och efterfrågan hos olika grupper. Utvecklingen ska
ske i enlighet med kommunala strategiska planer så som översiktsplan och plan för vatten och avlopp. Bostadsutvecklingen ska även vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Till bostadsförsörjningsplanen bifogas en projektlista som redovisar de detaljplaneprojekt som omfattar bostäder vilka bedöms vara aktuella under perioden 2016-2025.

Beslut

Bostadsförsörjningsplanen för Österåkers kommun 2016-2025 antogs av Kommunfullmäktige 17 oktober 2016.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.