Österåkers kommuns logotype

Båtplatsinventering

Det övergripande målet för kommunens båtpolitik ska vara att främja ett hållbart nyttjande av kust och skärgård. Den ska ge förutsättningar för vidare utveckling till ett rikt skärgårdsliv, rekreation och turism. Kommunen ska uppmuntra båtlivet med förutsättning att hänsyn tas till miljön.

Syfte

Syftet med båtplatsinventeringen är att ta fram ett underlag för kommunens planering, förenings- och näringsliv, avseende platser för hamnar, marinor och båtuppläggningsplatser. Detta då skärgården är en stor del av Österåkers attraktionskraft.

Programmet syftar till att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utveckling av befintliga hamnar och anläggandet av nya hamnar. Programmet kan utgöra underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Vidare kan programmet vara en plattform för lokala initiativ inom till exempel service- och turismnäringen.

Beslut

Båtplatsinventeringen godkändes av Kommunstyrelsen 2010-05-03.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.