Österåkers kommuns logotype

Avfallsplan 2030

Nu har Österåkers kommun en ny avfallsplan som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030.

Syfte

Den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2030, har tagits fram av Roslagsvatten och Österåkers kommun och beslutades av Kommunfullmäktige den 7 december 2020. Planen tydliggör kommunens ambitioner och skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering där allmänhet, verksamheter och kommunen ska hjälpas åt för att skapa en god miljö. Avfallsplanen ska även ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet, till exempel vid planering av nya bostadsområden och prövning av bygglov.

Vad sker nu?

Nu påbörjas arbetet med Avfallsplan 2030 i praktiken. En handlingsplan har tagits fram för att tydliggöra ansvarsområden och verka som ett stöd i arbetet med att följa upp avfallsplanens mål.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.