Österåkers kommuns logotype

Översiktsplanering

Översiktsillustration av Kanalstaden

Genom översiktsplaneringen bestäms hur kommunen vill utveckla den fysiska miljön på lång sikt. Det handlar om användning av mark och vatten och utvecklingen av bebyggelse. Här redogörs för Österåkers kommuns strategiska dokument för översiktlig planering.

Översiktsplan 2040

Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses. Översiktsplanen tas fram i en bred demokratisk process och fungerar vägledande i andra beslut och för kommunens planprogram och detaljplaner.

Läs mer om översiktsplanen här.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Det tematiska tillägget med fokus på Österåkers kust och skärgård är ett tillägg till den redan antagna översiktsplanen.

Läs mer om det tematiska tillägget här.

Fördjupning av översiktsplanen

Österåkers kommun har upprättat en fördjupad översiktsplan för Täljöviken.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här.

Övriga strategiska planeringsunderlag

Det finns flera andra strategiska planeringsdokument som används i den översiktliga planeringen i Österåkers kommun. På vår sida Övriga planeringsunderlag kan du läsa mer om dem.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.