Översiktsillustration av Kanalstaden

Översiktsplanering

Här redogörs för Österåkers kommuns strategiska arbete med översiktlig planering.

Översiktsplan

En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt Plan- och bygglagen. Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses.

För att se hela översiktsplanen tillsammans med bilagor, besök gärna osteraker.se/framtidensosteraker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell översiktlig planering

Övergripande utredningar

Här redovisas några övergripande utredningar och strategier som är kopplade till den översiktliga planeringen i Österåkers kommun.

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: