Österåkers kommuns logotype

Gällande detaljplaner

I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas

Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare överklaga kommunens beslut. Om detaljplanen inte överklagas eller att detaljplanen senare avgörs på högre instans, då får detaljplanen laga kraft.

Äldre detaljplaner kallas ofta för stadsplan eller byggnadsplan.

Finns en detaljplan för ditt område?

Klicka på bilden nedan för att komma till detaljplanekartan. Där kan du se planhandlingar för alla gällande detaljplaner i kommunen. Sök på adress, fastighetsbeteckning, plannummer eller -namn för att hitta rätt!

Karta för detaljplaner

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: