Fältgruppen

Fältgruppen består av fritidsledare anställda under fritidsgårdsenheten. Målet är att främja psykisk- och fysisk hälsa och på så vis förebygga social problematik hos barn och unga 10–18 år.

Arbetet bygger på frivillighet och sker alltid med ungdomens samtycke. Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet:

  • Samhällsnivå
  • Gruppnivå
  • Individnivå

Då behoven ofta är många och skiftande måste det göras prioriteringar av vilka insatser som är mest angelägna och som är möjliga att genomföra.

Allt arbete som utförs av Fältgruppen Österåker sker i förtroende och med respekt för individens integritet. Arbetet utgår från behov och motivation samt på att frigöra individens egna resurser. Målet är att denne ska utvecklas i positivt riktning med bibehållen relation och förtroende till vuxenvärlden.

Fältgruppens verksamhet

Fältgruppens verksamhet fokuserar dels på forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer med målsättning att stärka individens skyddsfaktorer kring en organiserad, vuxenledd och meningsfull fritid, ofta i samarbete med vårdnadshavare och de verksamheter som arbetar med resterande skyddsfaktorer kring hem och skola. Utöver det anordnas både spontana och planerade aktiviteter i relationsskapande syfte, så som klättring, bubbleball, läger med mera.

Kontakta fältgruppen

Jerry Wallén, samordnare
jerry.wallen@osteraker.se, 073-644 36 84
Gemensam mejl faltgruppen@osteraker.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
evenemang@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: