Österåkers kommuns logotype

Boka idrottshall och idrottsanläggning

Österåkers friidrottsarena

Idrottsanläggningar i Österåkers kommun nyttjas i första hand av skola på dagtid och föreningar på kvällstid. I mån av utrymme finns möjlighet för andra verksamheter och privatpersoner att boka tider. Innan du bokar behöver du läsa genom informationen på sidan.

Vilka bokningsregler gäller?

Allmänna villkor

Verksamhet i Österåkers kommuns idrottsanläggningar bedrivs i enlighet med de ordningsregler och villkor som beskrivs under nedan rubriker. Som kund ansvarar du för att känna till vilka regler och villkor som gäller.

Jag vill boka lokal, vad gäller?

 • Bokningsförfrågan handläggs inom 3 arbetsdagar.
 • Nya kunders bokningar handläggs inom 14 arbetsdagar.
 • Din tid är bokad först när du mottagit en bokningsbekräftelse.
 • Vid bokningar ska förberedelser och städning ingå i hyrestiden. Hel- och halvtimmar kan bokas.
 • För att boka en idrottshall eller en fotbollsplan måste du vara minst 18 år. För bidragsberättigad förening genomförs bokning av utsedd bokare. Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för en bokning som genomförs för förenings räkning.
 • Nycklar och taggar hämtas före din bokade tid. Det gör du i servicecenter i Alceahuset under ordinarie öppettider: måndag–torsdag 8–17, Fredag 8–16.
 • Det är främst mindre gymnastiksalar som fungerar att hyra till enstaka bokningar, då de stora hallarna är prioriterade för matchverksamhet.
 • Bokningsförfrågningarna behandlas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Hur bokar jag lokal?

 • Bokning får endast göras av myndig person. För förening/juridisk person görs bokning av ansvarig bokare/behörig firmatecknare. För förening som abonnemangsbokar anses styrelsen ytterst ansvarig.
 • Gör er bokningsförfrågan minst 3 arbetsdagar före önskad tid.
 • Har ni inte fått en bokningsbekräftelse har ni inte fått tillgång till tiden.

Obs!

 • Är ni ny kund som gör en enstaka bokning behöver ni boka minst 14 dagar i förväg för att säkerställa korrekt hantering av bokning.
 • Bokningsansvarig på Österåkers kommun äger rätten att hänvisa dig till passande anläggning för din bokning.
 • Abonnemangsbokning (bokning för en serie av tider som spänner över längre period/säsong) görs inför varje säsong i kontakt med bokningen på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Anläggningar används för i bokningsbekräftelsen angiven tid och ändamål

 • Annan part än den som står på bokningsbekräftelsen får inte bedriva verksamhet
 • Bokningar får inte överlåtas eller säljas till annan part

Om uppgifter på bokningsbekräftelsen inte stämmer överens med gjord beställning är det kunds ansvar att meddela via foreningsmail@osteraker.se innan bokat tillfälle genomförs.

Du har tillgång till anläggningen under bokad tid.
Omklädningsrum: 20 minuter innan och 30 minuter efter om ingenting annat är överenskommet.

Kontakt och bokning av evenemang

Evenemangsbokning görs i särskild ordning i dialog med kommunens bokningsfunktion då det ofta inbegriper delar såsom biljetthantering, försäljning med mera.

Observera även att övernattningar generellt inte tillåts i kommunala idrottsanläggningar.

Kontakt: foreningsmail@osteraker.se

Hur avbokar jag lokal?

Avbokning sker senast 7 dagar innan bokningstillfället. Var noga med att avboka en tid ni inte ska nyttja då den kan komma en annan till nytta!

Särskilda avbokningsregler vid evenemang

Ett större evenemang kan komma att involvera extra kommunala resurser både i förberedelser och i efterarbete. Därför finns särskilda avbokningsregler för dessa. Avbokning ska ske 30 dagar innan för att garantera 0 kr i bokningskostnader. Vid avbokning vid senare tillfälle kan debitering av eventuella inplanerade merkostnader tillkomma.

Vilka ordningsregler gäller när jag bokar lokal?

 • Alkoholförtäring samt rökning/droger är inte tillåtet i kommunala anläggningar.
 • Djur är inte tillåtna i kommunens inomhusanläggningar.

Du som kund ansvarar för att söka och följa nödvändiga myndighetstillstånd, samt känna till när sådana krävs.
Du ansvarar också för att känna till och följa brandskyddsföreskrifter, att nödutgångar inte är blockerade och att inte fler personer än tillåtet vistas i lokalen.

Respektera de allmänna ordningsreglerna om störande ljud: Ska ej förekomma efter klockan 22 söndag–torsdag och efter klockan 23 fredag–lördag.

Du som kund ansvarar för att anläggningen lämnas i gott skick!

 • Använt material återställ till sin plats.
 • Tillse att fönster och dörrar stängs och går i lås
 • Ansvarig för bokningen ansvarar för att samtliga deltagare efterföljer ordningsreglerna.

Handbollsklister får endast användas i av kommunen godkända anläggningar. Vid ej borttaget material exempelvis sarg, basketmål inte är upphissade, mattor, plintar med mera debiteras en avgift.

Övriga frågor:

foreningsmail@osteraker.se

Hur betalar jag för lokalbokning?

 • Faktura skickas till adress som angivits i bokningen
 • Fakturan betalas inom 30 dagar
 • Påminnelser och eventuell inkassohantering sker enligt Österåkers kommuns rutiner

Vad kostar det att boka en lokal?

Aktuell taxa och avgift finns här

Notera:

Taxa 1 är en subventionerad taxa, en förmån, som endast förening godkänd av Kultur- och fritidsnämnden är berättigad till. Förening som använder tider bokad till taxa 1 för annan verksamhet än vad som är överenskommet kan förlora förmånen av subventionerad taxa.

Vad händer om man inte följer reglerna i en bokad lokal?

Du som kund är skyldig att känna till och följa boknings- och ordningsreglerna. Om reglerna inte följs har kommunen rätt att neka bokning eller avboka på kort varsel.

Avtalsbrott

Du som kund ansvarar att ordning upprätthålls i anläggningen och att ovannämnda regler följs. Vid avtalsbrott kan bokningen upphöra, extra kostnad för städning, tillkallad ytterligare personal eller vaktbolag medföra efterfakturering.

Tillsyn

Kommunen utför stickprov och har rätt att avbryta en bokning om ni som kund inte har en ansvarig på plats samt om boknings- och ordningsreglerna inte följs. Vid ej utfört grovstäd debiteras avgift.

Skäl för avtalsbrott/Force majeur

Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.

Hur anmäler jag fel eller om något är trasigt i lokalen?

Om ni upptäcker skadegörelse, anmäl detta via kommunens e-tjänst Felanmälan Österåker, som även finns som app där appar finns.

Till e-tjänsten Felanmälan Österåker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga frågor:

foreningsmail@osteraker.se

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.