Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Erityisperuskoulu ja -lukio

Elever sitter vid bord med uppslagna böcker

Erityiskoulu ja lukio ovat erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, oppilaille jotka eivät kykene saavuttamaan taitovaatimuksia tavallisessa peruskoulussa tai lukiossa.

Erityiskoulu

Erityiskoulu sisältää vuosikurssit 1 – 9. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Erityiskoulu on oma koulumuoto, jossa oppilaat opiskelevat aineita tai aihekokonaisuuksia erillisen kurssisuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on antaa opetusta lapsille, jotka eivät kykene saavuttamaan peruskoulun taitovaatimuksia kehityshäiriöstä johtuen. Peruskoulussa on myös harjaantumiskoulu (träningsskola) oppilaille, jotka eivät kykene opiskelemaan lainkaan tai vain osan tavallisista aineista. Tämän vuoksi oppilaat opiskelevat laajennettuja aihekokonaisuuksia tavallisten aineiden sijaan. Kunta päättää lapsen sijoittamisesta erityiskouluun. Päätös tehdään psykologisen-, lääketieteellisen-, pedagogisen- ja sosiaalisen arvion mukaan.

Erityislukio

Erityislukio on nuorille, joiden oppivelvollisuus on päättynyt ja joilla ei katsota olevan edellytyksiä saavuttaa lukion tietovaatimuksia älyllisen kehitysvaurion vuoksi. Kotikunta tutkii kuuluuko hakija kohderyhmään. Kotikunta tutkii kuuluuko hakija kohderyhmään. Erityislukion koulutus koostuu valtakunnallisista ja yksittäisistä ohjelmista.

Österåkerin kunnassa ei ole erityislukiota. Näin ollen oppilaan tulee hakea johonkin lähikunnassa sijaitsevaan lukioon. Haku tehdään Tukholman läänin lukiohaun kautta, lisää tietoa saat sivulta Gymnasiesärskola.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.