Österåkers kommuns logotype

Solskiftets korttidsvistelse

Solskiftets korttidsvistelse ligger i ett bostadsområde med närhet till skog och mark. Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning. Utifrån dina behov ser vi till att du har det bra och är trygg. Vi erbjuder dig en aktiv fritid med många utomhusaktiviteter och ibland åker vi i väg på olika utflykter.

Verksamhet och aktivitet

Solskiftet är en korttidsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har även lång erfarenhet av olika tilläggshandikapp, t ex epilepsi, talsvårigheter och rörelsehinder.

Ett ”korttids” kan fylla många olika funktioner. För dig som är tonåring kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån, och klara dig utan mamma och pappa. För yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. Det kan också fungera som avlastning för föräldrar och syskon.

Vi vill ge dig som kommer till Solskiftet en aktiv fritid i en hemlik miljö med goda möjligheter till aktiviteter utomhus. Här finns tre avdelningar och på varje avdelning finns mellan tre och fem sovplatser där du får ditt egna rum. Här finns en särskild avdelning för multihandikappade barn och ungdomar. Personalen som är här på natten är antingen vaken eller har sovjour. I närheten finns bland annat naturområden, lekplats stall och vacker, stillsam miljö och skog. Det finns även skyddad trädgård för lek och gemenskap. För oss är det viktigt att du är trygg, därför kommer du ha samma rum, träffa samma kamrater och i möjligaste mån även samma personal när du bor hos oss.

Personal och bemanning

På Solskiftet arbetar personal som har lång erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och god kännedom om pedagogiska metoder. I personalgruppen finns både kvinnliga och manliga medarbetare i olika åldrar. Vi har bemanning dygnet runt.

Barn och ungdomar som börjar hos oss får en kontaktperson med extra ansvar för att de ska trivas och ha det bra. Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det görs genom utbildningar, kurser och regelbunden handledning.

Kvalitet och värderingar

Vår målsättning är att ge dig rätt förutsättningar att utvecklas positivt. Vi vill att din dag ska kännas meningsfull och att du får ett bemötande som är anpassat efter dina villkor och behov.

Genom tydliggörande pedagogik stöttar vi dig så att din dag blir förutsägbar och begriplig och därmed också hanterbar. Vi samarbetar med dig, din familj och din skola och tillsammans med dig upprättas en så kallad genomförandeplan. I planen formuleras målsättningar och hur vi ska arbeta för att nå dessa. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att planen följs upp och ändras vid behov. Planen innehåller också ett schema för din vistelse på korttids.

Ge dina synpunkter, klagomål eller förslag

Du kan lämna din synpunkt genom att använda webbformuläret Klagomål, synpunkt eller förbättringsförslag.

Ansök om korttidsvistelse

Om du vill söka eller önska plats på Solskiftet behöver du ha ett biståndsbeslut, kontakta socialförvaltningen via servicecenter för mer information om hur en ansökan går till.

Kontakt för ansökan

Servicecenter
08-540 810 00

Kontakt samordnare

Tomas Toll

08-540 814 77

tomas.toll@osteraker.se

Kontakt enhetschef

gabriella.morell@osteraker.se

Hitta hit

Solskiftesvägen 3D

184 33 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: