Österåkers kommuns logotype

Korttidsverksamhet barn och ungdom

Kortidsverksamhet är till för dig som är ungdom med en funktionsnedsättning och behöver miljöombyte. I Österåkers kommun erbjuds korttidstillsyn och kortisvistelse.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och behöver en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, under skollov och studiedagar. En korttidsvistelse innebär att du får byta miljö och kan få möjlighet till personlig utveckling.

Korttidsvistelse

Genom korttidsvistelse ska du få möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara ett tillfälle till avlösning för anhöriga och familjehem.

Publicerad:
Senast uppdaterad: