Träffpunkter

Bilden visar hur en grupp äldre utför en aktivitet. De sitter ner och sträcker upp armarna i luften. I bilden syns även ett dukat bord med en blomma och ett tänt ljus.

Välkommen till Träffpunkterna i Österåker, som är en öppen verksamhet för dig som är pensionär. Kom som du är och ta del av aktiviteter och social samvaro.

Vi håller avstånd och stannar hemma vid sjukdomssymtom.

Till Träffpunkterna i Österåker kan du som är pensionär, komma för att träffa andra, sitta ner för en fika och en pratstund eller delta i de gemensamma aktiviteterna.

Träffpunkterna drivs av Österåkers kommun. Aktiviteterna leds och planeras av en träffpunktsansvarig. De fysiska aktiviteterna leds av utbildade ledare. Du behöver inte göra någon föranmälan och aktiviteterna är kostnadsfria om inget annat anges.

Våra träffpunkter

Det finns fyra kommunala träffpunkter i Österåker. För öppettider och mer information för varje enskild träffpunkt se nedan.

Måltider och meny

I anslutning till träffpunkterna finns en matsal. Här kan du se menyn, med reservation för ändringar.

Aktiviteter

Vi vill bidra till glädje och gemenskap i Österåkers kommun. Vi är nyfikna på vad du har för intressen och önskemål och försöker anpassa verksamheten utifrån det. Genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter hoppas vi att du vill besöka kommunens träffpunkter.

Jättesurfplattor ger nya möjligheter till aktiviteter för äldre

Österåkers kommun har introducerat aktivitetsskärmar, Yetitablets, på träffpunkterna Görjansgården, Solhälla, Solgården, Fyren och Görjansängens särskilda boende. De fungerar som stora pekskärmar med möjligheter till en mängd olika aktiviteter.

Här kan du läsa mer om de nya aktivitetsskärmarna på våra träffpunkter.

Ge dina synpunkter, klagomål eller förslag

Du kan lämna din synpunkt genom att använda webbformuläret Klagomål, synpunkt eller förbättringsförslag.

Publicerad:
Senast uppdaterad: