Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

10 maj klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-05-10.pdf 107.9 kB 2017-05-04 15.42
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i.pdf 79.1 kB 2017-05-04 09.43
3. Bilaga 1. Styrelsemötesprotokoll, styrelsemöte Österåkersvatten AB, sammanträdesdatum 2017-03-30..pdf 778.5 kB 2017-05-04 09.43
4. Tjut - Avfallsföreskrifter 2017.pdf 87 kB 2017-05-04 09.43
4. Bilaga 1. Hemställan KF Österåker Avfallsföreskrifter 2017.pdf 554.5 kB 2017-05-04 09.43
4. Bilaga 2. Förslag Avfallsföreskrifter Österåkers kommun inklusive bilagor.pdf 2 MB 2017-05-04 09.43
4. Bilaga 3. Sammanställning synpunkter och åtgärder.pdf 852.2 kB 2017-05-04 09.43
5. Tjut - Uppdrag detaljplaneprogram för Täljö - Gottsunda.pdf 95.6 kB 2017-05-04 09.43
5. Bilaga - Preliminär avgränsning av programområdet.pdf 513 kB 2017-05-04 09.43
6. Tjut - Samråd kring detaljplan Runö 7-15 m.fl.pdf 136.1 kB 2017-05-04 09.43
6. Bilaga. Samlingsfil Runö 7-15 m.fl.pdf 3 MB 2017-05-04 09.43
7. Tjut - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 99.1 kB 2017-05-04 09.43
7. Mark- och genomförandeavtal Höjdvägen antagande.pdf 106.9 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 1.1 Markoptionsavtal.pdf 338.9 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 1.2 Planeringsavtal.pdf 337.7 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 1.3 Föravtal.pdf 102.9 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 3 Exploateringsområdet.pdf 448.5 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 5, Köpekontrakt del av Berga 11-1.pdf 367.2 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 9a, VA-illustration karta 1.pdf 405.3 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 9b, VA-illustration karta 2.pdf 417.6 kB 2017-05-04 09.43
7. Bilaga 10, Tidsersättning.pdf 59.3 kB 2017-05-04 09.43
8. Tjut - Antagande av detaljplan för Höjdvägen.pdf 136.4 kB 2017-05-04 09.43
8. Bilaga 1. Antagandehandling - Höjdvägen.pdf 1.2 MB 2017-05-04 09.43
8. Bilaga 1B. Plankarta A3 - Höjdvägen.pdf 701.8 kB 2017-05-04 09.43
8. Bilaga 2. Samrådsredogörelse - Höjdvägen.pdf 127.9 kB 2017-05-04 09.43
8. Bilaga 3. Granskningsutlåtande - Höjdvägen.pdf 122.5 kB 2017-05-04 09.43
9. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Mellansjö 3-4 m.fl..pdf 89.9 kB 2017-05-04 09.43
9. Bilaga B. Planeringsavtal.pdf 298.1 kB 2017-05-04 09.43
9. Bilaga C. Exploateringsområdet.pdf 385.6 kB 2017-05-04 09.43
9. Bilaga. Exploateringsavtal Mellansjö 3-4 mfl.pdf 107.8 kB 2017-05-04 09.43
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3-4 m.fl.).pdf 131.2 kB 2017-05-04 09.43
10. Bilaga 1-3. Samlingsfil - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3-4 m.fl.).pdf 3.9 MB 2017-05-04 09.43
10. Illustrationskarta A3.pdf 722.7 kB 2017-05-04 09.43
10. Plankarta A3.pdf 866 kB 2017-05-04 09.43
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Åkersberga station.pdf 96.7 kB 2017-05-04 09.43
11. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.4 MB 2017-05-04 09.43
11. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-05-04 09.43
11. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 147.5 kB 2017-05-04 09.43
11. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 123.8 kB 2017-05-04 09.43
11. Plankarta och illustration A3.pdf 888.9 kB 2017-05-04 09.43
12. Tjut - Antagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 96.1 kB 2017-05-04 09.43
12. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.4 MB 2017-05-04 09.43
12. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-05-04 09.43
12. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 155.7 kB 2017-05-04 09.43
12. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 132.1 kB 2017-05-04 09.43
12. Plankarta och illustration A3.pdf 847.6 kB 2017-05-04 09.43
13. Tjut - Samråd kring detaljplan för Säbydepån.pdf 97.3 kB 2017-05-04 09.44
13. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.1 MB 2017-05-04 09.44
13. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.8 MB 2017-05-04 09.44
13. Plankarta och illustration A3.pdf 670.9 kB 2017-05-04 09.44
14. Tjut - Tomträttsupplåtelse Hacksta 1-72.pdf 69.8 kB 2017-05-04 09.44
15. Tjut - Tomträttsupplåtelse Berga 6-682.pdf 73.8 kB 2017-05-04 09.44
16. Tjut - Försäljning del av Berga 6-683.pdf 73.5 kB 2017-05-04 09.44
16. Bilaga 3. Kartskiss preliminär fastighetsgräns.pdf 523.8 kB 2017-05-04 09.44
17. Tjut - Avsiktsförklaring del av Berga 6-683.pdf 81.4 kB 2017-05-04 09.44
17. Bilaga 3. Kartskiss del av Berga 6-683.pdf 523 kB 2017-05-04 09.44
18. Tjut - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 81.8 kB 2017-05-04 09.44
18. Bilaga 1. Klimat- och sårbarhetsanalys 2016.pdf 13.7 MB 2017-05-04 09.44
21. Tjut - Svar på remiss – SL 2016-0770 – inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 2018 (T18).pdf 118.1 kB 2017-05-04 09.44
21. Bilaga 1. Remiss SLL - Trafikförvaltningen.pdf 6.2 MB 2017-05-04 09.44
21. Bilaga 2. Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017 18 (T 18).pdf 305.3 kB 2017-05-04 09.44
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 311.1 kB 2017-05-04 09.44
24. Tjut - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 124.2 kB 2017-05-04 09.44
24. Bilaga. Motion - Badbuss till friluftsbadet Garnsviken.pdf 60 kB 2017-05-04 09.44
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 276.1 kB 2017-05-04 09.44
25. Tjut - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-05-04 09.44
25. Bilaga. Motion - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 61.1 kB 2017-05-04 09.44
26. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 7-2017 - Fartbegränsning i barntätt område på Sjökarbyvägen.pdf 75.2 kB 2017-05-04 09.44
26. Tjut - Svar på medborgarförslag 7-2017 – Fartbegränsning i barntätt område Sjökarbyvägen.pdf 129.6 kB 2017-05-04 09.44
26. Bilaga 1. Fartbegränsning i barntätt område Sjökarbyvägen.pdf 90.5 kB 2017-05-04 09.44
26. Bilaga 2. Karta.pdf 164.9 kB 2017-05-04 09.44
Protokoll PLAU 2017-05-10.pdf 1.6 MB 2017-05-17 10.26

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 10 maj 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016