Österåkers kommuns logotype

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som sökt asyl i Sverige och som är skilda från båda sina föräldrar.

Antalet ensamkommande barn och unga har under de senaste åren minskat avsevärt. Kommunen ansvarar för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om de har rätt att stanna i Sverige.

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället.

Österåkers kommuns ansvar

Österåkers kommun utreder barnets behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att exempelvis utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Kommunen utser även god man och ser till att barnet får skolundervisning.

Kommunen ansvarar också för att ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd.

God man

En god man ansvarar för att stötta ensamkommande barn och unga under deras första tid i Sverige. Det innebär att hjälpa till med myndighetskontakter och att se till att det fungerar med boende, skolgång, ekonomi och andra aspekter som är viktiga för att barnet ska få ett fungerande liv.

Kontakta Överförmyndaren i Österåker på:

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.