Österåkers kommuns logotype

Livsmedel

Om du har planer på att starta en livsmedelsverksamhet kan du behöva hjälp med hur du ska gå till väga. Här finns information om vad du behöver göra innan du startar upp din verksamhet.

Här hittar du information och rätt blanketter för att anmäla din verksamhet. Kom ihåg att du behöver göra en anmälan även om den är tillfällig. Vissa verksamheter kan kräva ett godkännande. Läs mer om det på Livsmedelsverkets webbplats.

Starta eller avsluta livsmedelsverksamhet

För att få sälja livsmedel ska du anmäla din verksamhet för registrering till miljö- och hälsoskyddsnämnden på kommunen. Detta gäller även tillfälliga verksamheter. Du kan som tidigast starta din verksamhet 14 dagar efter det att anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om du istället önskar avsluta din nuvarande livsmedelsverksamhet ska du använda blanketten upphörd livsmedelsverksamhet.

Börja planera din livsmedelsverksamhet tidigt

Redan i planeringsstadiet kan du behöva ta kontakt med nedanstående parter för att få mer information om vad du behöver tänka på inför start av din verksamhet.

 • Fastighetsägaren för att ta reda på om du får ha den verksamhet som planeras i lokalen.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen som tittar på om du behöver bygglov.
 • Skorstensfejarmästaren för råd och kontroll av ventilationen från spisar och ugnar.
 • Roslagsvatten telefonnummer 08-540 835 00 för fettavskiljare och anmälan om sophämtning.
 • Arbetsmiljöverket för information om arbetsmiljölagstiftningen,
  telefonnummer 08-475 01 00.

Kontrollera din verksamhet

För att kontrollera att din livsmedelsverksamhet sköts på ett bra sätt utförs kontroller av miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen. De flesta av kommunens anläggningar besöks varje år.

Vid en kontroll behöver du som verksamhetsutövare redovisa:

 • Registreringsbevis för ditt företag
 • En ritning där all inredning är synlig
 • En produktionsbeskrivning (flöden i tillverkning och beredningslokaler)
 • En beskrivning av ventilationssystemets flöden och riktningar
 • Hur avfall hanteras
 • Vilken vattenförsörjning ni har (kommunalt eller enskilt)
 • Vilka utbildningar ni har inom företaget
 • Ett egenkontrollprogram och en faroanalys. Ofta behövs en fullständig HACCP.

Fettavskiljare

Roslagsvatten har tagit fram ny information gällande fettavskiljare för livsmedelsverksamheter. Informationen hittar du på Roslagsvattens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förrätt livsmedelskontroll

Från och med år 2024 använder kommunen ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024. Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Läs mer om Förrätt livsmedelskontroll.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.