Snöröjning och sandning

Bild på snöröjningsfordon

Kommunens entreprenör Peab Anläggning, drift och underhåll, sköter snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar, torg och parkeringar i Österåker.

Snöröjning

Så här snöröjer och sandar vi:

 • Snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägar påbörjas vid cirka 3 centimeters djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn.
 • Snöröjning och halkbekämpning på bussgator och busshållplatser påbörjas vid cirka 3 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn
 • Snöröjning och halkbekämpning på lokalgator påbörjas vid cirka 5 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn.
 • Vid extrema väderförhållanden kan andra prioriteringsordningar gälla. Mer information om prioriteringsordningen.
 • Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • Gångbanor utmed kommunala lokalgator med över 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • På torget i Åkersberga centrum finns det markvärme som håller undan snö och is, men vid behov snöröjs och sandas det.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker när det är så stora mängder att det är trafikfarligt eller svårt att komma fram.

Istappar

Istappar som hänger ut från flerbostadshus och därmed utgör en fara ska snarast möjligt tas ner. Innan dess måste det spärras av och/eller skyltas upp så att ingen olycka kan inträffa. Det är fastighetsägaren/föreningen som är ansvarig, även om istapparna hänger ner över en kommunal trottoar eller gång- och cykelbana.

Sandning och saltning

Mindre trafikerade gator och gång- och cykelvägar sandas. Vi använder krossad sten som ger bra friktion och ligger kvar. Den rullar inte, vilket till exempel naturgrus gör.

För att kunna bekämpa halka som varar en längre tid på bussgator, används salt. Saltning varar längre än till exempel krossad sten, som måste spridas ofta.

Fastighetsägarens ansvar

För att snöröjningen ska fungera bra, kan du som fastighetsägare hjälpa till genom att:

 • Behålla snön på din egen tomt, den ska inte skottas ut på gatan.
 • Beskära buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att snön tynger ned grenar så kapa gärna på lite högre höjd.
 • Parkera bilen så att snöröjningsfordon kommer fram.
 • Håll gångbanan fri från till exempel soptunnor.
 • Tänk på parkeringsreglerna. Finns ingen skyltning gäller parkering i max ett dygn.
 • Ta bort hängande istappar som utgör fara från hustak eller annat.

 

Vanliga frågor om snöröjning och sandning

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får om snöröjning och sandning av våra vägar:

Frågor och svar om snöröjning och sandning.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.