Österåkers kommuns logotype

Skötsel av vägar och allmänna platser

Snöröjning

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av kommunala vägar, belysning, vägmärken, beläggningar, broar, snöröjning och halkbekämpning.

Vi utför planerade reparationer, underhåller och åtgärdar akuta skador som innebär olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med klottersanering och städning av kommunens vägar och torg.

Städning av vägar och torg görs kontinuerligt och papperskorgar töms varje veckodag, enligt schema. Vårstädning, sandsopning efter vintern, ska i normalfall vara klar i maj, och höststädningen med lövupptagning görs under oktober.

Entreprenörer som utför våra arbeten:

  • Vägar, parker, torg och vinterunderhåll - PEAB Anläggning AB, Drift och Underhåll
  • Belysning - Bogfelts Installation & Entreprenad AB
  • Klottersanering - Color Off

Felanmälan

Trots höga ambitioner att skapa god framkomlighet och säkra vägar, kan det finnas partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas mer.

Anmäl gärna fel du upptäcker via vår e-tjänst Felanmälan:

Publicerad:
Senast uppdaterad: