Inspelade föreläsningar

Här nedan finns Pedagogcentrums inspelade föreläsningar. Det kommer att fyllas på med fler filmer vartefter.

Genomgång av funktioner i Widgit Online.

Hur man aktiverar Ritade tecken i Widgit Online.

Information om utbildning för undervisningsresurser.

Nedanstående föreläsningar finns inspelade för dig som arbetar inom förskola och skola i Österåker. Vill du få tillgång till dem skickar du en förfrågan till pedagogcentrum@osteraker.se

Skärmklipp av Helena Wallbergs föreläsning

Helena Wallbergs föreläsning "Motiverade, mottagliga och modiga" (40 min). "En del elever kommer till oss och är de där som driver undervisningen framåt, som är en enorm resurs i klassrummet och som ser till att lärande sker. Vi ska akta oss för att tänka att det är normaltillståndet."

Skärmklipp på första sidan av Eva Tuvhag Gullbergs föreläsning

Eva Tuvhav Gullbergs föreläsning "Estetik och delaktighet i förskolan" (34 min). "Den här föreläsningen handlar om estetik som verktyg för delaktighet. Då tänker jag att vi ska dyka ner i själva begreppen. Vi måste ju begripa begreppen för att kunna använda dem som verktyg."

Publicerad:
Senast uppdaterad: