Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Inspelade föreläsningar

Här nedan finns Pedagogcentrums inspelade föreläsningar. Det kommer att fyllas på med fler filmer vartefter.

Genomgång av funktioner i Widgit Online.

Hur man aktiverar Ritade tecken i Widgit Online.

Information om utbildning för undervisningsresurser.

Som en del av det språkprojektet Pedagogcentrum driver under 2021 har vi köpt in licens på tre föreläsningsmoduler som finns tillgängliga fram till maj 2023.

  • "Att få barnets språk att växa – strategier för förskolan, skolan och hemma” (modul 1)
  • ”Språklig förebild i förskolan – kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande” (modul 2)
  • "Flerspråkighet i förskolan" (modul 3)

Om ni är intresserade och vill ta del av föreläsningar så kontakta oss på pedagogcentrum@osteraker.se.

Nedanstående föreläsningar från kickoffen 2021 finns inspelade. Vill du få tillgång till dem skickar du en förfrågan till pedagogcentrum@osteraker.se

Bild på Karolina Larsson som föreläser digitalt
Skärmklipp av Helena Wallbergs föreläsning

Helena Wallbergs föreläsning "Motiverade, mottagliga och modiga" (40 min). "En del elever kommer till oss och är de där som driver undervisningen framåt, som är en enorm resurs i klassrummet och som ser till att lärande sker. Vi ska akta oss för att tänka att det är normaltillståndet."

Skärmklipp på första sidan av Eva Tuvhag Gullbergs föreläsning

Eva Tuvhav Gullbergs föreläsning "Estetik och delaktighet i förskolan" (34 min). "Den här föreläsningen handlar om estetik som verktyg för delaktighet. Då tänker jag att vi ska dyka ner i själva begreppen. Vi måste ju begripa begreppen för att kunna använda dem som verktyg."

Publicerad:
Senast uppdaterad: