Utbildning för undervisningsresurser

Bild på vuxen som sitter bredvid elev och hjälper till med uppgifter

Tre träffar under hösten

Målgrupp: fritidshem

Pedagogcentrum, kommunens skolchef och centrala elevhälsan har tagit fram utbildningsinsatsen som vänder sig till undervisningsresurser.Inför utbildningen får våra medarbetare som är helt nya i yrket ett extra introduktionspass. Utbildningen består sedan av tre halvdagar och omfattar tre områden:

  • Undervisningsresursens roll i skolan
  • Diagnoser och andra utmaningar
  • Undervisningsresursens verktygslåda

Utbildningen består av föreläsningar och diskussionsgrupper och bygger på boken ”Värsta bästa jobbet” (Lindberg, Eddib, Valsö) som också används som kurslitteratur.Vårens nätverksträffar tar upp aktuell forskning, ämnen  och dilemman från undervisningsresursens yrkesvardag och det kommer finnas utrymme för diskussion och reflektion tillsammans.Det är begränsat antal platser som fördelas jämt mellan sökande skolor, men vi ser gärna att man anmäler minst två från varje skola.

Datum: 3 oktober -  Introduktionstillfälle för medarbetare som är nya i yrket

25 oktober

21 november

14 december

Tid: 8.30-11.00

Plats: Pedagogcentrum

Kursledare: Victoria Gustafsson & Pernilla Unevik

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Tiderna för vårens nätverksträffar kommer inom kort. 

Sista dag för anmälan är 20 september!

Publicerad:
Senast uppdaterad: