Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

19 juni klockan 18.00

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2017-06-19

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse 2017-06-19.pdf 200.5 kB 2017-06-12 12.06
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22.pdf 2.1 MB 2017-06-12 16.45
3b - 3h.pdf 4.4 MB 2017-06-12 16.45
4. Svar på interpellation nr 4-2017 samt interpellation.pdf 151.6 kB 2017-06-12 16.45
5. KS Protokollsutdrag - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2018 och plan 2.pdf 127.7 kB 2017-06-12 16.45
5. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2018 och plan 2019-2020.pdf 1.6 MB 2017-06-12 16.45
5. Utbytessida (sid 3 av 14), rätt siffra markerat i gult.pdf 104.5 kB 2017-06-15 16.22
6. KS Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 121.7 kB 2017-06-12 16.45
6. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 135.2 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 1. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Sociala samfonden.pdf 340.3 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 2. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Alma Karlssons fond.pdf 346.4 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 3. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Stiftelsen Syskonen August och Viktora Johanssons fond.pdf 464.9 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 4. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Österåkers skolors samfond.pdf 340.1 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 5. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Ljusterö skolors samfond.pdf 351.8 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 6. Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016 för Östra Ryds magasinfond.pdf 345.2 kB 2017-06-12 16.46
6. Bilaga 7. Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning.pdf 97.2 kB 2017-06-12 16.47
7. Tjut - Förvärv av aktier i Inera AB - erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting.pdf 140.2 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 1 - Aktieöverlåtelse.pdf 219.9 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 2 - Anslutningsavtal till aktieägaravtal.pdf 82.5 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 3 - Aktieägaravtal.pdf 455.8 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 4 - Bolagsordning.pdf 187.2 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 5 - Ägardirektiv.pdf 289.1 kB 2017-06-12 16.48
7. Bilaga 6 - Årsrapport 2015.pdf 2.3 MB 2017-06-12 16.50
8. KS Protokollsutdrag - Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-Centralen%.pdf 86.6 kB 2017-06-12 16.50
8.Tjut - Avtal med Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf 95.5 kB 2017-06-12 16.50
8. Bilaga. Avtal Sverigeförhandlingen.pdf 2.6 MB 2017-06-12 16.50
9. Tjut inklusive bilagor - Medfinansieringsavtal - väg 276 Rosenkälla - Åkersberga etapp 4, Margretelundsvägen - Söralid.pdf 673.9 kB 2017-06-12 16.50
10. KS Protokollsutdrag - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 79.1 kB 2017-06-12 16.50
10. Tjut - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 99.2 kB 2017-06-12 16.50
10. Signerat avtal - Mark- och genomförandeavtal för Höjdvägen.pdf 565.2 kB 2017-06-12 16.51
11. KS Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Höjdvägen.pdf 67.2 kB 2017-06-12 16.51
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Höjdvägen.pdf 136.4 kB 2017-06-12 16.51
11. Bilaga 1. Antagandehandling - Höjdvägen.pdf 1.2 MB 2017-06-12 16.51
11. Bilaga 1B. Plankarta A3 - Höjdvägen.pdf 701.8 kB 2017-06-12 16.51
11. Bilaga 2. Samrådsredogörelse - Höjdvägen.pdf 127.9 kB 2017-06-12 16.52
11. Bilaga 3. Granskningsutlåtande - Höjdvägen.pdf 122.5 kB 2017-06-12 16.52
12. KS Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för Mellansjö 34 m.fl..pdf 82 kB 2017-06-12 16.52
12. Tjut inklusive signerat avtal med bilagor - Godkännande av exploateringsavtal för Mellansjö 34 m.fl..pdf 955.8 kB 2017-06-12 16.52
13. KS Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (34 m.fl.).pdf 74.6 kB 2017-06-12 16.53
13. Tjut - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (34 m.fl.).pdf 133.3 kB 2017-06-12 16.53
13. Bilaga 1-3. Samlingsfil - Antagande av detaljplan för Del av Mellansjö (3 4 m.fl.).pdf 3.9 MB 2017-06-12 16.53
13. Illustrationskarta A3.pdf 722.7 kB 2017-06-12 16.54
13. Plankarta A3.pdf 866 kB 2017-06-12 16.54
14. KS Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Åkersberga station.pdf 65.6 kB 2017-06-12 16.54
14. Tjut - Antagande av detaljplan för Åkersberga station.pdf 96.7 kB 2017-06-12 16.54
14. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.4 MB 2017-06-12 16.55
14. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-06-12 16.55
14. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 147.5 kB 2017-06-12 16.55
14. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 123.8 kB 2017-06-12 16.55
14. Plankarta och illustration A3.pdf 888.9 kB 2017-06-12 16.56
15. KS Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 63.3 kB 2017-06-12 16.56
15. Tjut - Antagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 96.1 kB 2017-06-12 16.56
15. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.5 MB 2017-06-12 16.56
15. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning och särskild sammanställning.pdf 4.2 MB 2017-06-12 16.57
15. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 155.7 kB 2017-06-12 16.57
15. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 132.1 kB 2017-06-12 16.57
15. Plankarta och illustration A3.pdf 847.6 kB 2017-06-12 16.57
16. KS Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Hacksta 172.pdf 65.7 kB 2017-06-12 16.57
16. Tjut inklusive signerat avtal -Tomträttsupplåtelse Hacksta 172.pdf 430.8 kB 2017-06-12 16.58
17. KS Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Berga 6682.pdf 68.8 kB 2017-06-12 16.58
17. Tjut inklusive signerat avtal - Tomträttsupplåtelse Berga 6682.pdf 439.5 kB 2017-06-12 16.58
18. KS Protokollsutdrag - Försäljning del av Berga 6683.pdf 74.3 kB 2017-06-12 16.58
18. Tjut inklusive signerat avtal - Försäljning del av Berga 6683.pdf 464.8 kB 2017-06-12 16.58
19. KS Protokollsutdrag - Avsiktsförklaring del av Berga 6683.pdf 74.8 kB 2017-06-12 16.58
19. Tjut inklusive signerad avsiktsförklaring - Avsiktsförklaring del av Berga 6683.pdf 290.9 kB 2017-06-12 16.59
20. KS Protokollsutdrag - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 69.3 kB 2017-06-12 16.59
20. Tjut - Avfallsföreskrifter 2017 - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 87 kB 2017-06-12 16.59
20. Bilaga 1. Hemställan - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 554.5 kB 2017-06-12 16.59
20. Bilaga 2. Förslag Avfallsföreskrifter - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 2 MB 2017-06-12 17.00
20. Bilaga 3. Sammanställning synpunkter och åtgärder - Österåkers kommuns avfallsföreskrifter 2017.pdf 852.2 kB 2017-06-12 17.00
21. KS Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i anslutning till.pdf 74.9 kB 2017-06-12 17.00
21. Tjut - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i anslutning till detaljplan F.pdf 79.1 kB 2017-06-12 17.00
21. Bilaga 1 - Utökning av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten inom och i anslutning till detaljpl.pdf 778.5 kB 2017-06-12 17.01
23. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras Contre.pdf 81.2 kB 2017-06-12 17.01
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras Contreras%.pdf 236.9 kB 2017-06-12 17.01
23. Tjut - Svar på motion nr 26-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Francisco Contreras Contreras (V) - B.pdf 532.9 kB 2017-06-12 17.01
23. Motion.pdf 78.8 kB 2017-06-12 17.01
24. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut.pdf 76.6 kB 2017-06-12 17.02
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut.pdf 267.8 kB 2017-06-12 17.02
24. Tjut - Svar på motion nr 7-2016 från Peter Wihlner (SD) – Inför mångkulturellt bokslut inkl. bilagor.pdf 245.3 kB 2017-06-12 17.02
24. Motion.pdf 180.4 kB 2017-06-12 17.02
25. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Badbu.pdf 79.3 kB 2017-06-12 17.02
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss%2.pdf 311.1 kB 2017-06-12 17.03
25. Tjut - Svar på motion nr 27-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) – Badbuss till frilu.pdf 124.2 kB 2017-06-12 17.03
25. Motion.pdf 60.6 kB 2017-06-12 17.03
26. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig cykelväg till%2.pdf 81.2 kB 2017-06-12 17.03
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brä.pdf 276.1 kB 2017-06-12 17.03
26. Tjut - Svar på motion nr 29 2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-06-12 17.04
26. Motion.pdf 60.8 kB 2017-06-12 17.04
27. KS Protokollsutdrag - Svar på motion nr 30-2016 från Francisco Contreras (V) - Motion om att divestera.pdf 86.3 kB 2017-06-12 17.04
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 30-2016 från Fransisco Contreras (V) – motion om att divestera.pdf 77.9 kB 2017-06-12 17.05
27. Tjut - Svar på motion nr 30-2016 från Francisco Contreras (V) – Motion om att divestera.pdf 254.1 kB 2017-06-12 17.05
27. Motion.pdf 177 kB 2017-06-12 17.05
29. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 11-2017.pdf 113.5 kB 2017-06-12 17.05
29. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 12-2017.pdf 165.7 kB 2017-06-12 17.06
29. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 13-2017.pdf 113 kB 2017-06-12 17.06
29. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 14-2017.pdf 132.1 kB 2017-06-12 17.06
Tillkommande handling 3i. Protokoll från Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2017-06-19.pdf 3.5 MB 2017-06-28 14.24
Tillkommande handling 9. reviderat tjänsteutlåtande 2017-06-19 samt medfinansieringsavtal.pdf 842.7 kB 2017-06-28 14.24
Tillkommande handling 28. Nya motioner och interpellationer.pdf 1.2 MB 2017-06-28 14.24
Tillkommande handling 29. Korrigerat beslutsförslag medborgarförslag nr 14-2017.pdf 286.3 kB 2017-06-28 14.24
KF Protokoll 2017-06-19 §§ 51-527.pdf 2.9 MB 2017-07-24 12.21

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 19 juni 2017
Senast uppdaterad:
måndag 24 juli 2017