Österåkers kommuns logotype

Verksamhet för hygien, bad undervisning och solarium

Planerar du att starta en verksamhet för undervisning, bad, hygienisk verksamhet eller solarium behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Sedan den 1 juli 2021 har anmälningsplikten utökats och gäller nu fler typer av verksamheter t.ex. verksamheter där rakkniv mot huden eller håltagningspistol används.

Verksamhet för hygienisk behandling, bad, undervisning och solarium

Följande verksamheter är anmälningspliktiga enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5):

  • Hygienisk behandling till allmänheten som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Det kan t. ex. vara tatuerare, akupunktörer eller fotvårdare.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många (gäller även badtunnor, bubbelpooler etcetera).
  • Undervisningsverksamhet som skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarium som allmänheten har tillgång till.

Anmäl, få råd och stöd

Om du tänkt starta någon av ovanstående verksamheter eller redan bedriver en som omfattas av den utökade anmälningsplikten behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. För nya verksamheter behöver anmälan skickas in senast sex veckor innan du tänkt starta verksamheten. Då har vi tillräckligt med tid för att granska din anmälan utifrån gällande krav. Vi kan även ge råd och stöd för att hjälpa dig på bästa sätt.

Egenkontroll - planera och förebygg

Du som driver någon form av verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll. Det betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att upptäcka fel eller risker innan det uppstår problem. Syftet med egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror på verksamhet, dess storlek och vilka risker det finns med den.

E-tjänst anmälan av solarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning bassängbad

Det finns möjlighet att hämta och lämna provtagningsflaskor i Alceahuset, Hackstavägen 22. Du kan hämta flaskor under kontorstid och lämna in prover på måndagar senast kl. 13.00.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.