Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet bedöms ha påverkan på miljön eller hälsan. Oftast handlar det om verksamheter som släpper ut något till luft eller vatten. Det kan också handla om annan påverkan på omgivningen som exempelvis vibrationer.

Om du planerar att starta en verksamhet och är osäker på om det är en miljöfarlig verksamhet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen och fråga vad som gäller. I miljöbalken finns en utförlig definition av vad en miljöfarlig verksamhet är. Information finns även under fliken Boende och miljö.

Anmälan eller tillstånd

Beroende på vad verksamhet kan den vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Den kan också klassas som en u-verksamhet vilket innebär att varken anmälan eller tillstånd krävs. För att veta i vilken kategori din verksamhet hamnar behöver du titta i miljöprövningsförordningen, se länk i högerkanten. Anmälningsärenden hanteras av kommunen och tillstånd av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Anmälningsförfarandet

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på kommunen. I handläggningen tar man hänsyn till den specifika verksamhetens miljö- och hälsopåverkan och skriver ett beslut med villkor som kan gälla exempelvis utsläppshalter, avfall eller kemikalieanvändning. Det är stor bredd i dessa verksamheter och varje ärende är unikt. I bedömningen behöver man se till de specifika omständigheter som råder i varje fall.

Vad kostar det

I kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område framgår vad det kostar att anmäla en verksamhet samt kostnad för kommunens tillsyn. Här hittar du den gällande taxan.

Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet behöver själv kontrollera din verksamhets miljöpåverkan. En väl fungerande egenkontroll kan förebygga risker med verksamheten och minska påverkan på miljön. Omfattningen på egenkontrollen beror på verksamhetens storlek och påverkan.

Verksamheten ska ha en tydlig fördelning av miljöansvaret, en dokumenterad driftkontroll, en förteckning över kemikalier och rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten. Egenkontrollen granskas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid inspektioner av verksamheten.

Oljeavskiljare

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen till spill- eller dagvattennätet, måste ha en oljeavskiljare. Detta krav utgår från ABVA, Boverkets Byggregler och Miljöbalken.

  • Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och skötas enligt gällande standard SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2
  • Oljehalten i utgående vatten från oljeavskiljaren får inte överstiga 5mg/l
  • För vissa verksamheter räcker inte en oljeavskiljare för att uppnå tillräcklig rening, till exempel för att uppnå Roslagsvattens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för rening av avloppsvatten från fordonstvättar.

Riktlinjer för avloppsvatten och avfall

Riktlinjer och information Länk till annan webbplats. om krav på rening av avloppsvatten från vissa verksamheter och avfallshantering har sammanställts och tagits fram av Roslagsvatten AB. Det gäller exempelvis avloppsvatten från tandvårdsmottagningar och industrier samt avfall från målare. Mer information och tips på miljöhänsyn för verksamhetsutövare har tagits fram av Käppalaförbundet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cistern

Om du ska installera eller skrota en cistern behöver du informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.