Österåkers kommuns logotype

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter, kräver anmälan eller ansökan om tillstånd till kommunen för att få säljas. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen är de som handlägger alla ärenden och ser till att regelbunden tillsyn utförs av berörda verksamheter.

Sedan 2001 är du som serverar eller säljer folköl skyldig att anmäla detta till kommunen. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent. Även försäljning av tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter samt dess påfyllningsbehållare, kräver anmälan eller tillstånd för att få säljas.

Verksamhetsutövarens tillsyn

Ett viktigt krav vid försäljning av ovanstående produkter är att det ska finns en fungerande egenkontroll över försäljningen. Ett lämpligt egenkontrollprogram för detta ska finnas och fyllas i av verksamhetsutövaren.

Anmäla försäljning av öl

Du behöver skicka in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att få sälja öl. Under rubriken Tjänster och blanketter på den här sidan hittar du aktuell blankett.

Lokalen ska vara registrerad

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad som livsmedelslokal hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen förvissa sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift på området är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egenkontrollprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Tobak

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelningen då en ny tobakslag träder i kraft. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om den nya lagen.

För att underlätta vid införandet av den nya lagen har det tagits fram anvisningar för tillståndsansökan och för ändring av bolagets styrelse eller ägare. Anmälan ska göras till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar hur försäljningen sköts och att tobak och nikotinläkemedel inte säljs till personer under 18 år. Under rubriken E-tjänster och blanketter hittar du blankett.

Blanketter till skatteverket

Här hittar du blanketter som vid behov ska skickas till skatteverket i samband med utredning om ekonomisk lämplighet vid ansökan om tillstånd till tobaksförsäljning. Eller om det krävs för en person med betydande inflytande i verksamheten (PBI).

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Receptfria läkemedel

Försäljning av nikotinläkemedel och vissa andra receptfria läkemedel som får säljas i detaljhandeln, ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälan gör du på deras webbplats. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar verksamheten och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.

E-cigaretter

Sedan 2017 ska all försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar hur försäljningen sköts och att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljs till personer under 18 år.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.