Österåkers kommuns logotype

Tillstånd, regler och tillsyn

Tre personer i ett restaurangkök. Personen längst fram i bild spritsar sås på sallad

Inom vissa verksamhetsområden behöver du söka tillstånd för att bedriva företag. Här finns information om tillstånd och regler.

Det finns en hel del att känna till, när det gäller tillstånd och regler för dig som driver eller vill starta en verksamhet. Om du är osäker på vilka tillstånd som krävs rekommenderar vi att du kontaktar kommunen för hjälp.

Starta en verksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet, hygien- eller undervisningslokal eller en miljöfarlig verksamhet, kan du behöva göra en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten. Det går bra att vända sig till kommunen om du behöver information och råd om vad som gäller för just din verksamhet.

Nya regler om matavfall och förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 ska förpackningar som innehåller avfall skiljas från sitt innehåll. Kravet införs för att öka återvinningen. Det innebär att en förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Matavfallet ska sorteras ut separat.

För en del verksamheter, som livsmedelsbutiker, medför kravet stora förändringar jämfört med tidigare hantering. Den som har en förpackning kan antingen själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning. Undantaget från skyldigheten gäller i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemededelsavfall. Dessa förpackningar ska inte skiljas från innehållet. Förpackningen med sitt innehåll hanteras då som farligt avfall.

Mer information om matavfall och förpackningar finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I enskilda fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge dispens från kravet på att skilja förpackningen från sitt innehåll, till exempel när hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning ansvarar för tillsynen och vid brister kan verksamheter föreläggas om att sortera ut sina förpackningar separat och kan i vissa fall besluta om miljösanktionsavgift, om kraven inte följs.

Förpackningsavfall och samlokalisering

Alla verksamheter ska sortera ut sina förpackningar separat. Kravet på sortering omfattar alla som har en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall. Verksamheter kommer från 1 januari 2024 kunna lämna verksamhetsförpackningar utan avgift och volymbegränsningar på mottagningsplatser för företag i hela landet, alternativt anlita egen godkänd avfallsentreprenör på fria marknaden. Senast den 1 januari 2026 ska det finnas minst en mottagningsplats för företag i alla kommuner, med det saknas i nuläget.

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara ett företag som frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsutrymme och avfallsbehållare med hushållen. Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen och anmälan till Roslagsvatten fortsätta få hämtat fastighetsnära tillsammans med hushållen.

Mer information om förpackningsavfall från verksamheter finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flergångsförpackningar på serveringsställen

Från den 1 januari 2024 ska restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas. En flergångsförpackning är en förpackning som ska användas flera gånger. Försäljningsstället ska ha ett system för insamling och rengöring för att återanvändningen ska vara möjlig och för att kravet ska vara uppfyllt. Kravet införs för att minska nedskräpning och resursförbrukning.

Kraven omfattar inte den som säljer mat och dryck i engångsförpackningar som är helt gjorda av papper eller kartong. Förpackningarna får inte vara kemiskt modifierade på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Kraven omfattar inte den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag. Antalet beräknas i genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår. Det ska finnas rutiner som säkerställer att antalet inte överskrids. Från och med den 1 januari 2026 gäller det att antalet ska vara färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor.

Mer information om reglerna finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och inspiration om flergångslösningar finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Rapportering av farligt avfall

Under 2020 kom nya regler om farligt avfall. Syftet med reglerna är att allt farligt avfall ska tas omhand på rätt sätt så att det inte skadar människors hälsa eller miljön. De nya reglerna berör i princip alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet, eftersom farligt avfall uppkommer i de flesta verkamheter. Reglerna innebär en skyldighet att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Särskilda krav gäller för de verksamheter som även utför transport av farligt avfall, samlar in eller behandlar farligt avfall samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Informationsblad om reglerna , 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information in english , 204.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om rapporteringen finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om trafik- och bygg

För dig som är intresserad av olika regler och tillstånd som gäller trafik- eller byggprojekt hittar du mer information under Bygga, bo och miljö och under sidorna Trafik och infrastruktur.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.